enrigtigmalerVi respekterer dine behov og vil sikre os, at du altid oplever et godt udført arbejde.

Formålet med garantiordningen

Som en ekstra service og kvalitetssikring er vi medlem af Danske Malermestre og er derfor omfattet af en garantiordning, der har til formål at sikre private kunder et korrekt udført malerarbejde.

Læs mere på www.malermestre.dk